Žogu būvatļauja, kādos gadījumos mums tā ir nepieciešama?

Vai jums ir jāuzbūvē nožogojums apkārt savai mājai vai uzņēmumam? Uzziniet galvenos tiesiskos nosacījumus, kas saistīti ar šo jautājumu.

Žoga būvniecība, tāpat kā citi celtniecības darbi, ir pakļauti tiesību normām. Tas nosaka noteiktas saistības personai, kura ir ieplānojusi uzstādīt žogu un tas ir atkarīgs no tā veida un atrašanās vietas.

Nepieciešams saņemt atļauju

Pirms darbu uzsākšanas ir vērts apskatīt vietējās teritorijas attīstības plānu. Ja šāds plāns pastāv, tas var sevī ietvert vadlīnijas par to kādu žoga veidu izmantot un, kas nav atļauts konkrētajā apgabalā.

Nākamais sagatavošanās posms sevī ietver lēmumu par žoga augstumu. Ja tas pārsniedz 2,2 m, tad jums ir pienākums iesniegt pieteikumu par tā būvniecību vietējā atbildīgajā iestādē, un jāsaņem atļauja. Pieteikums ir vajadzīgs arī tad, ja žogs ir veidots uz sabiedriskās teritorijas pusi, piemēram ceļu, ielu, dzelzceļa sliežu ceļu vai laukumu pusi.

Piezīme: uzstādot pagaidu žogu, tikai uz laiku, celtniecības vai renovācijas darbiem, nav nepieciešams pieprasījums.

Celtnieku pienākumi

Atcerieties, ka būvniecības pieprasījums ir jāiesniedz vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. Aizpildot pieteikumu jums ir nepieciešams novērtēt paveicamo darbu apjomu un veidu un tas jāiesniedz deklarācijā kopā ar tiesībām uz īpašuma pārvaldīšanu.

Būvējot žogu no kaimiņu puses jums ir jāatceras, ka kaimiņam nav jāpiedalās žoga izmaksās. Vēl, jo vairāk, bez kaimiņu atļaujas neviens nedrīkst atrasties uz kāda no viņa zemes gabaliem.

Žoga un sniega tīrīšana

Ir vērts pievērst uzmanību likuma noteikumiem saglabājot tīrību un kārtību jūsu pašvaldībā. Tie uzliek zemes gabala īpašniekam notīrīt sniegu pie ietves tieši blakus zemes gabalam. Ja ietve ir atdalīts no īpašuma ar apstādījuma līniju, sniega izvešanas pienākums tiek nodots pašvaldības ziņā.